TIRATORI TEAM PRIMA ARMI

Dragos Manea

Team Leader

Chiara Matteini

Lady Shooter

Flaviano Pisanu

pro shooter